loader
Kapat
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na Dair Aydınlatma Metni sayfasından erişebilirsiniz.

Genel Stajyer

Antalya

2020-2021 ÜNİVERSİTE BAHAR DÖNEMİ VE YAZ DÖNEMİ VE LİSE UZUN DÖNEM STAJ KABUL ŞARTLARI

Adaylar, HOTECH’e ayrılan dönemlik staj kontenjanları için linkten başvurabilirler. Staj başvurularının değerlendirilmesi HOTECH tarafından en geç staj başlangıç tarihinden 2 hafta öncesine kadar tamamlanır.

Değerlendirme sonuçları başvurularının kabul edilip edilmediği adaylara bildirilir. HOTECH’e yapılan başvurularda Şirketimizin İnsan Kaynakları departmanı tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve buna göre yerleştirilme yapılmaktadır.

  Başvuru Şartları
  • Staj politikamız yazılım stajı için Antalya merkez ofisimizde dönem boyunca çalışma şeklindedir. Belirlenen staj başlangıç tarihlerinde toplu halde stajlarına başlanmaktadır.
  • Zorunlu staj başvuruları öncelikli değerlendirmeye alınmaktadır.
  • Stajyer kabul ofisimiz Antalya' dır. Sadece yazılım stajı yapılabilmekte olup, donanım stajı yapılamamaktadır.
  • İl dışından gelme durumu için Antalya'da ikamet edecek yeriniz olması tercihimizdir. Staj programına kabul edilen öğrencilerin Antalya’da konaklama ve ulaşım hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
  • Staj süresince yanınızda getirip çalışabileceğiniz bir Notebook’a sahip olunması tercih sebebi olabilmektedir.
  • İş süreçlerimizde, yeni dünyaya adapte olmak ve yabancı dilin iletişim dili olması ile performans değerlendirme kriterlerimizden biri olan yabancı dil seviyelerininin( A1,A2,B1,B2, .. ) ölçülmesi istenmektedir.Yabancı dil yetkinliği en az B2 seviyesinde olması tercih sebebi olabilmektedir.
  • Şirketimiz Stajyer alımında , kullandığımız yazılım dili Java,JavaScript, Flutter, HTML, CSS, SQL’dir. Bu dillerin haricinde herhangi bir ürün geliştirilmesi yapılmadığından dolayı bu konuda sizlerin gelişimine yardımcı olamayacağımızı düşündüğümüz için eğitimini aldığınız yazılım dillerinde üretim yapan firmaları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.
  • Haftalık toplam çalışma süresi 43 saat 45 dakikadır. Haftaiçi saat Başlangıç: 09.00 ve Bitiş:18.00 ( 1 saat mola süresi) Cumartesi günü saat Başlangıç: 09.00 ve Bitiş:13.00 (15 dakika mola süresi)
  • Son sınıf öğrencileri staj ve mezuniyet sonrası değerlendirilmek üzere tercih sebebi olabilmektedir.
  • Staja kabul edilen öğrencilerin sigorta primleri ilgili okullar tarafından yapılmaktadır. Okullar tarafından sigorta yaptırılmayan öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmemektedir.
  • Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Elektrik Elektronik Mühendisliği vb. Bölümler öğrencileri öncelikli staja kabul Edilmektedir.
  • İşyerleri ile stajyerler arasındaki münasebet bir hizmet ve iş akdi niteliğinde olmayıp bir eğitim ilişkisinden ibarettir. 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.
  • Stajyer Ücret Politikamız yasada belirtildiği şekilde yürürlükteki Asgari Ücretten Asgari Geçim İndirimi düşülerek çıkan sonucun %30'u ödenmektedir.
  • Şirket tercihlerine daha yakın olan veya örtüşen adaylar öncelik almaktadır.
  Başvuru Evrakları
  • 4 adet Fotoğraf
  • 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Okul ile Hotech arasında imzalanan sözleşme
  • CV
  • Garanti Bankasından açılmış Maaş Hesap Numarası
  • Okulun stajı başlattığına dair SGK giriş belgesi

Başvuru Tarihi

Şirketlerimiz staj yaptırılacak öğrenci sayısını gelen talepler ve Departman Direktörlerinin uygunluğu doğrultusunda belirlemektedir.

Staj başvurularının değerlendirilmesi HOTECH tarafından en geç staj başlangıç tarihinden 2 hafta öncesine kadar tamamlanır.

Özgeçmişinizi "Staj başvuruları" pozisyonumuza göndermeniz gerekmektedir.


Değerlendirme Süreci

Staj başvuruları söz konusu departman(lar) tarafından tüm başvurular incelenerek adayların uygun bölümlere yerleştirilmesi sağlanmaktadır.

Staj yapacaklar, stajlarını, staj süresinde görevlendirilecek Departman Direktörleri İnsan Kaynakları nezaretinde yaparlar.

Stajyerlerin Yazılım Departmanı, Destek Departmanı, Satış Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim Departmanı ve Muhasebe Departmanı’nda staj yapmalarına imkan tanınmaktadır.


Staj Süresi

Bahar staj dönemi Şubat- Mart- Nisan- Mayıs- Haziran aylarını kapsamaktadır.

Yaz staj dönemi Mayıs- Haziran- Temmuz- Ağustos aylarını kapsamaktadır.

Staj Yapılabilecek Departmanlar

Yazılım / Destek / Satış / Eğitim / İnsan Kaynakları / Muhasebe

Disiplin İşleri

Staj yapanlar, nezdinde staj yaptıkları işyerlerinin personel yönetmeliği, etik kuralları, disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümleriyle çalışma ve iş şartlarına tabidirler.

Aksine hareket olunduğu takdirde ve izinsiz, mazeretsiz üç gün veya bir staj döneminde 5 gün devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek keyfiyetin mucip sebepleri belirtilerek staj yapılan şirket aracılığı ile Öğretim kurumuna ve ailelerine bildirilir. Böyle bir halde, stajyer bakımından herhangi bir kanuni talep hakkı doğmaz.

  Staj İptali

  Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

  • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
  • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
  • Staj süresi sona ermeden Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,
  • Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.
  • Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Şirketlerimizin İnsan Kaynakları Departmanı’na bilgi verilmesi gerekmektedir.

Hastalık ve Kaza Halleri

Staj sırasında hastalanıp da hastalığı yedi günden fazla devam eden veya herhangi bir kazaya uğrayan staj yapanın adı, soyadı, hastalığının veya kazanın mahiyeti, staj yaptığı işyeri tarafından staj yapanın ailesine ve ilgili olduğu öğretim kurumuna bildirilir. Hastalık ve kaza halinde stajyer ve ailesi tarafından işverene rücu edilemez.

Staj Bitirme Dönemi Stajyerlerin/İlgili Departmanların Yapacakları İşlemler

Staj Dönemi bitmeden en az 1 adet çalıştıkları alan ile ilgili sunum hazırlanması gerekmektedir.

Staj bitiminde hazırlayacakları Staj Raporu dijital ortamda gerekli linkler ile mail atılmalıdır. (hr@hotech.systems)

Staj Raporlarında kullanılacak ekran görüntüleri ile ilgili kullanım izni ekipten alınmalıdır.

Dijital olarak hazırlanan rapor için “uygundur” onayı alındıktan sonra Üniversitenin ilgili prosedürlerine göre çıktısı alınıp, kişisel bilgilerin doldurulması ve İnsan Kaynakları birimine teslim edilmelidir.

İmza süresi en az 3 gün alacağından Staj Raporunun teslim süresini buna göre hesaplamaları gerekir.

Değerlendirme Formları için Zarf ile birlikte Değerlendirme Formu İnsan Kaynakları birimine bırakılmalıdır.

Staj Raporu ilgili Departman Direktörü ve Supervisor tarafından doldurulur ve imzalanır.

Değerlendirme Formları ilgili Departman Direktörü tarafından doldurulur ve imzalanır.

HOTECH İnsan Kaynakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili metni okudum, kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.